Umowa czystość

Sznycel498 napisał 1 rok temu
[color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik będzie nosił urządzenie czystości przez czas określony [przez niego / przez parę razem / przez posiadacza klucza / przez (wstaw inną metodę tutaj)][/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Higiena[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma][Użytkownik / posiadacz klucza] jest odpowiedzialny za regularne czyszczenie urządzenia.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik niezwłocznie powiadomi Posiadacza klucza o wszelkich obawach dotyczących działania lub czystości urządzenia.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Właściciel klucza pozwoli na co najmniej jedno usunięcie urządzenia w ciągu siedmiu dni na wyczyszczenie[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że takie wydanie może być nadzorowane i zgadza się na wszystkie warunki wydania określone przez Właściciela klucza, w tym ograniczenia, jeśli uzna to za konieczne.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że natychmiast zabezpieczy urządzenie po wszystkich czyszczeniach.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Obie strony potwierdzają, że zwolnienie z urządzenia może być dozwolone w przypadku problemów medycznych lub skrajnych dyskomfortu. Jednak podczas takiego uwalniania nie są dozwolone żadne orgazmy, a użytkownik wyraża zgodę, gdy stan zdrowia zostanie naprawiony, natychmiastowy powrót urządzenia rozpocznie się niezwłocznie.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Klucze[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Brelok zachowa wszystkie klucze do tego urządzenia.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Brelok będzie zawsze nosił jeden klucz przy sobie.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik nie będzie próbował w żaden sposób uwolnić się od urządzenia ani go zniszczyć.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Posiadacz klucza udostępni Użytkownikowi jeden klucz awaryjny do użytku w nagłych wypadkach medycznych, wizytach u lekarza oraz w każdej innej sytuacji, w której Użytkownik może być narażony na nadmierne uszkodzenie ciała.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że w takiej sytuacji natychmiast powiadomi Posiadacza klucza i że orgazm nie jest dozwolony. W przypadku próby i / lub przeprowadzenia próby samospuszczenia zostanie nałożona kara określona w umowie.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że po usunięciu stanu zdrowia użytkownik natychmiast ponownie zabezpieczy urządzenie i powiadomi Posiadacza klucza o tym działaniu.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Uwolnienie seksualne / orgazm[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Kluczowy użytkownik zgadza się, że Użytkownik będzie uprawniony do co najmniej [liczby] wydań w dowolnym [okresie] Użytkownik będzie spędzał nie mniej niż [liczba] godzin, ale nie więcej niż [liczba] godzin poza urządzeniem.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Kluczowy właściciel ma wyłączną swobodę decydowania o tym, w jaki sposób zostaną wydane. Kluczowy użytkownik zgadza się, że co najmniej [liczba] niestronicowanych okresów będzie obejmować orgazm dla Użytkownika.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Keyholder ma pewne potrzeby seksualne, które mogą wymagać zaspokojenia, a takie wydania dla Keyholder nie stanowią wydania dla Użytkownika.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik wyraża zgodę na zaspokojenie Keyholder w dowolny sposób, jaki Keyholder uzna za niezbędny do zaspokojenia seksualnego.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że uwolnieniom seksualnym może towarzyszyć powściągliwość zgodnie z ustaleniami Keyholder.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że Keyholder może zwolnić Użytkownika w celu wykorzystania seksualnego, ale orgazm nie jest dozwolony, dopóki Keyholder na to nie pozwoli.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się używać wszelkich pomocy seksualnych, takich jak (między innymi) paski, wibratory, wibratory i inne sztuczne pomoce, aby zadowolić Posiadacza klucza.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że Posiadacz klucza może korzystać z urządzeń wymienionych powyżej, oprócz innych ograniczeń dla Użytkownika. Zwolnienia[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]seksualne[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że Keyholder może zwolnić Użytkownika z dobrej natury i że takie zwolnienie z urządzenia nie stanowi podstawy do uwolnienia seksualnego.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich wskazówek od Keyholder podczas takich wydań.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się ponownie zabezpieczyć urządzenie na polecenie Keyholder.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Strój[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że Posiadacz kluczy może wymagać noszenia przez użytkownika określonej odzieży, w tym między innymi kobiecych ubrań, takich jak obcasy, wyroby pończosznicze i inne przedmioty. W takich przypadkach Użytkownik zgadza się przestrzegać dyrektyw określonych przez Posiadacza klucza.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że Posiadacz klucza może określić, że Użytkownik usuwa całą odzież w obrębie [gospodarstwa domowego / sypialni].[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Kluczowy właściciel zgadza się, że nie będzie wymagał odzieży, która byłaby szkodliwa dla normalnego publicznego noszenia lub która w inny sposób wpływałaby na opinię publiczną, zakłócała obowiązki służbowe lub powodowałaby publiczne upokorzenie dla Użytkownika.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Posiadacz kluczy może ozdabiać się różnymi ubraniami, aby dokuczać i / lub dręczyć Użytkownika.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Ogólne zrozumienie[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Obie strony zgadzają się, że decyzje dotyczące życia codziennego, takie jak rozwój dziecka, finanse gospodarstwa domowego i inne decyzje poza sypialnią, nie będą miały wpływu na warunki niniejszej umowy, a podejmowane decyzje nie będą miały wpływu na warunki tej umowy.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Kluczowy użytkownik rozumie, że może swobodnie otrzymywać wszelkie formy satysfakcji seksualnej potrzebne Użytkownikowi w okresach odosobnienia.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik jest świadomy, że nagrody za orgazm włącznie są przyznawane za dobre zachowanie, w tym między innymi [rzeczy, którymi cieszy się Keyholder] [np .: rozpieszczanie, daty kolacji, prezenty, masaże] Nagrody zostaną przyznane według uznania Keyholder.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Obie strony zgadzają się, że modyfikacje niniejszej umowy mogą być potrzebne w okresie obowiązywania niniejszej umowy i że takich modyfikacji można dokonywać tak długo, jak długo obie strony wyrażą na to zgodę.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Kary i kary[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Obie strony zgadzają się, że odstępstwo od umowy spowoduje anulowanie umowy lub ukaranie w celu skorygowania błędnego zachowania.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Naruszenie umowy przez Posiadacza klucza będzie stanowiło rozwiązanie umowy.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Odstąpienie od umowy spowoduje natychmiastowe zwolnienie Użytkownika z urządzenia.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Naruszenie umowy przez Użytkownika zostanie rozwiązane według uznania Posiadacza klucza, jak opisano poniżej.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Nieautoryzowane usunięcie urządzenia spowoduje [liczba] dniowy okres blokady i odmowy dla Użytkownika. Absolutnie nie będą dozwolone dla użytkownika orgazmy w tym okresie kary.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Nieautoryzowana masturbacja spowoduje [numer] dniowy okres blokady i odmowy dla Użytkownika. Ponownie, absolutnie żadne orgazmy nie będą dozwolone dla Użytkownika w tym okresie kary. Dodatkowa kara może zostać dodana zgodnie z ustaleniami Kluczowego[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]użytkownika Użytkownik zgadza się, że następujące kluczowe kary mogą zostać nałożone przez Kluczowego właściciela w celu skorygowania lub ukarania wykroczeń wynikających z umowy: [kary uzgodnione przez parę] [np .: klapsy, chłosta, prywatne upokorzenie, dalsze przedłużanie czystości okres][/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Twarde limity[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik i Kluczowiec zgadzają się, że wszelkie zabawy seksualne prowadzone zgodnie z warunkami umowy nie obejmują:[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma][twarde granice user][/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma][twarde limity z Keyholder][/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma][Ex: kał, dzieci i pornografii dziecięcej, zwierzęta lub pornografia zwierzę][/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Keyholder Signature____________________________________Date_ _______________[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]użytkownika Signature_________________________________Date____ ____________[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Po podpisaniu zamówienia użytkownik ma natychmiast zabezpieczyć nad kluczami do Keyholder wspomnianym urządzeniem a dłoń . Warunki niniejszej umowy rozpoczynają się w momencie przekazania kluczy.[/font][/size][/color]
Maik napisał 1 rok temu
[quote='Sznycel498' pid='6137' dateline='1578966908'] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik będzie nosił urządzenie czystości przez czas określony [przez niego / przez parę razem / przez posiadacza klucza / przez (wstaw inną metodę tutaj)][/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Higiena[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma][Użytkownik / posiadacz klucza] jest odpowiedzialny za regularne czyszczenie urządzenia.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik niezwłocznie powiadomi Posiadacza klucza o wszelkich obawach dotyczących działania lub czystości urządzenia.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Właściciel klucza pozwoli na co najmniej jedno usunięcie urządzenia w ciągu siedmiu dni na wyczyszczenie[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że takie wydanie może być nadzorowane i zgadza się na wszystkie warunki wydania określone przez Właściciela klucza, w tym ograniczenia, jeśli uzna to za konieczne.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że natychmiast zabezpieczy urządzenie po wszystkich czyszczeniach.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Obie strony potwierdzają, że zwolnienie z urządzenia może być dozwolone w przypadku problemów medycznych lub skrajnych dyskomfortu. Jednak podczas takiego uwalniania nie są dozwolone żadne orgazmy, a użytkownik wyraża zgodę, gdy stan zdrowia zostanie naprawiony, natychmiastowy powrót urządzenia rozpocznie się niezwłocznie.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Klucze[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Brelok zachowa wszystkie klucze do tego urządzenia.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Brelok będzie zawsze nosił jeden klucz przy sobie.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik nie będzie próbował w żaden sposób uwolnić się od urządzenia ani go zniszczyć.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Posiadacz klucza udostępni Użytkownikowi jeden klucz awaryjny do użytku w nagłych wypadkach medycznych, wizytach u lekarza oraz w każdej innej sytuacji, w której Użytkownik może być narażony na nadmierne uszkodzenie ciała.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że w takiej sytuacji natychmiast powiadomi Posiadacza klucza i że orgazm nie jest dozwolony. W przypadku próby i / lub przeprowadzenia próby samospuszczenia zostanie nałożona kara określona w umowie.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że po usunięciu stanu zdrowia użytkownik natychmiast ponownie zabezpieczy urządzenie i powiadomi Posiadacza klucza o tym działaniu.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Uwolnienie seksualne / orgazm[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Kluczowy użytkownik zgadza się, że Użytkownik będzie uprawniony do co najmniej [liczby] wydań w dowolnym [okresie] Użytkownik będzie spędzał nie mniej niż [liczba] godzin, ale nie więcej niż [liczba] godzin poza urządzeniem.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Kluczowy właściciel ma wyłączną swobodę decydowania o tym, w jaki sposób zostaną wydane. Kluczowy użytkownik zgadza się, że co najmniej [liczba] niestronicowanych okresów będzie obejmować orgazm dla Użytkownika.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Keyholder ma pewne potrzeby seksualne, które mogą wymagać zaspokojenia, a takie wydania dla Keyholder nie stanowią wydania dla Użytkownika.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik wyraża zgodę na zaspokojenie Keyholder w dowolny sposób, jaki Keyholder uzna za niezbędny do zaspokojenia seksualnego.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że uwolnieniom seksualnym może towarzyszyć powściągliwość zgodnie z ustaleniami Keyholder.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że Keyholder może zwolnić Użytkownika w celu wykorzystania seksualnego, ale orgazm nie jest dozwolony, dopóki Keyholder na to nie pozwoli.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się używać wszelkich pomocy seksualnych, takich jak (między innymi) paski, wibratory, wibratory i inne sztuczne pomoce, aby zadowolić Posiadacza klucza.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że Posiadacz klucza może korzystać z urządzeń wymienionych powyżej, oprócz innych ograniczeń dla Użytkownika. Zwolnienia[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]seksualne[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że Keyholder może zwolnić Użytkownika z dobrej natury i że takie zwolnienie z urządzenia nie stanowi podstawy do uwolnienia seksualnego.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich wskazówek od Keyholder podczas takich wydań.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się ponownie zabezpieczyć urządzenie na polecenie Keyholder.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Strój[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że Posiadacz kluczy może wymagać noszenia przez użytkownika określonej odzieży, w tym między innymi kobiecych ubrań, takich jak obcasy, wyroby pończosznicze i inne przedmioty. W takich przypadkach Użytkownik zgadza się przestrzegać dyrektyw określonych przez Posiadacza klucza.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że Posiadacz klucza może określić, że Użytkownik usuwa całą odzież w obrębie [gospodarstwa domowego / sypialni].[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Kluczowy właściciel zgadza się, że nie będzie wymagał odzieży, która byłaby szkodliwa dla normalnego publicznego noszenia lub która w inny sposób wpływałaby na opinię publiczną, zakłócała obowiązki służbowe lub powodowałaby publiczne upokorzenie dla Użytkownika.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Posiadacz kluczy może ozdabiać się różnymi ubraniami, aby dokuczać i / lub dręczyć Użytkownika.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Ogólne zrozumienie[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Obie strony zgadzają się, że decyzje dotyczące życia codziennego, takie jak rozwój dziecka, finanse gospodarstwa domowego i inne decyzje poza sypialnią, nie będą miały wpływu na warunki niniejszej umowy, a podejmowane decyzje nie będą miały wpływu na warunki tej umowy.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Kluczowy użytkownik rozumie, że może swobodnie otrzymywać wszelkie formy satysfakcji seksualnej potrzebne Użytkownikowi w okresach odosobnienia.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik jest świadomy, że nagrody za orgazm włącznie są przyznawane za dobre zachowanie, w tym między innymi [rzeczy, którymi cieszy się Keyholder] [np .: rozpieszczanie, daty kolacji, prezenty, masaże] Nagrody zostaną przyznane według uznania Keyholder.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Obie strony zgadzają się, że modyfikacje niniejszej umowy mogą być potrzebne w okresie obowiązywania niniejszej umowy i że takich modyfikacji można dokonywać tak długo, jak długo obie strony wyrażą na to zgodę.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Kary i kary[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Obie strony zgadzają się, że odstępstwo od umowy spowoduje anulowanie umowy lub ukaranie w celu skorygowania błędnego zachowania.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Naruszenie umowy przez Posiadacza klucza będzie stanowiło rozwiązanie umowy.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Odstąpienie od umowy spowoduje natychmiastowe zwolnienie Użytkownika z urządzenia.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Naruszenie umowy przez Użytkownika zostanie rozwiązane według uznania Posiadacza klucza, jak opisano poniżej.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Nieautoryzowane usunięcie urządzenia spowoduje [liczba] dniowy okres blokady i odmowy dla Użytkownika. Absolutnie nie będą dozwolone dla użytkownika orgazmy w tym okresie kary.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Nieautoryzowana masturbacja spowoduje [numer] dniowy okres blokady i odmowy dla Użytkownika. Ponownie, absolutnie żadne orgazmy nie będą dozwolone dla Użytkownika w tym okresie kary. Dodatkowa kara może zostać dodana zgodnie z ustaleniami Kluczowego[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]użytkownika Użytkownik zgadza się, że następujące kluczowe kary mogą zostać nałożone przez Kluczowego właściciela w celu skorygowania lub ukarania wykroczeń wynikających z umowy: [kary uzgodnione przez parę] [np .: klapsy, chłosta, prywatne upokorzenie, dalsze przedłużanie czystości okres][/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Twarde limity[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik i Kluczowiec zgadzają się, że wszelkie zabawy seksualne prowadzone zgodnie z warunkami umowy nie obejmują:[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma][twarde granice user][/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma][twarde limity z Keyholder][/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma][Ex: kał, dzieci i pornografii dziecięcej, zwierzęta lub pornografia zwierzę][/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Keyholder Signature____________________________________Date_ _______________[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]użytkownika Signature_________________________________Date____ ____________[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Po podpisaniu zamówienia użytkownik ma natychmiast zabezpieczyć nad kluczami do Keyholder wspomnianym urządzeniem a dłoń . Warunki niniejszej umowy rozpoczynają się w momencie przekazania kluczy.[/font][/size][/color] [/quote] Oo super umowa ! Troche do poprawki jezykowej ale w wolnej chwili moge sie tym zajac chyba ze ktos mnie uprzedzi :D jak juz sie poprawi umowe to niezwlocznie ja wydrukuje i dam swojej keyholderce ciekawe co ona na to powie  :huh: boje sie jedynie tego ze jakbym zlamal umowe to zaproponuje bardzo rygorystyczna kare po ktorej bede bardzo zalowac.. w kazdym razie chyba zaryzyjuje :D
LockedLion napisał 1 rok temu
Hmm i właśnie mnie naszedł kolejny pomysł do nowej wersji forum nad którą pracuję ...kreator umowy który wygeneruje ładnie oprawiony dokument ;) Dokładam sobie wprawdzie roboty w ten sposób, ale może pomysł się przyjmie :) @Sznycel498 czy mogę skorzystać z Twojego tekstu?
Maik napisał 1 rok temu
W sumie to @lockedlion podsunales mi pewien pomysl, nie wiem na ile uda mi sie go zrealizowac (jestem poczatkujacym programista w JS) i moze warto by bylo zeby zaprogramowac jakas fajna i ciekawa aplikacje dla keyholderek i zamknietych. Ale nie wiem na ile mi to wyjdzie- sprobuje, mam nadzieje ze sie uda i kazdy bedzie mogl skorzystac:D
LockedLion napisał 1 rok temu
Pomysł na to powstał kilka miesięcy temu ;) https://zamkniety.pl/watek-Aplikacja-Zamkniety-pl Obecnie mam przygotowaną w 80% nową wersję forum i w jakiś 30% apkę :)
Maik napisał 1 rok temu
[quote='LockedLion' pid='6143' dateline='1579002096'] Pomysł na to powstał kilka miesięcy temu ;) https://zamkniety.pl/watek-Aplikacja-Zamkniety-pl Obecnie mam przygotowaną w 80% nową wersję forum i w jakiś 30% apkę :) [/quote] Ahh chyba ze to w takim razie czapki z glow dla ciebie ! Jak wpadne na jakis fajny pomysl to tez cos stworze, przy okazji wrzuce do portfolio.. chociaz ciekawe co ja powiem rekruterom jak przejrza projekt xD
Sznycel498 napisał 1 rok temu
[quote='LockedLion' pid='6141' dateline='1579000466'] Hmm i właśnie mnie naszedł kolejny pomysł do nowej wersji forum nad którą pracuję ...kreator umowy który wygeneruje ładnie oprawiony dokument ;) Dokładam sobie wprawdzie roboty w ten sposób, ale może pomysł się przyjmie :) @Sznycel498 czy mogę skorzystać z Twojego tekstu? [/quote] A rób co chcesz to jest ściągnięte z innej strony znalazłem tylko po to żeby pokazać coś takiego jest i można używać i po to jest tak że nie ma problemu to jest dla ogólnego dostępu
Onagoo napisała 1 rok temu
[quote='Maik' pid='6140' dateline='1579000185'] [quote='Sznycel498' pid='6137' dateline='1578966908'] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik będzie nosił urządzenie czystości przez czas określony [przez niego / przez parę razem / przez posiadacza klucza / przez (wstaw inną metodę tutaj)][/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Higiena[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma][Użytkownik / posiadacz klucza] jest odpowiedzialny za regularne czyszczenie urządzenia.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik niezwłocznie powiadomi Posiadacza klucza o wszelkich obawach dotyczących działania lub czystości urządzenia.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Właściciel klucza pozwoli na co najmniej jedno usunięcie urządzenia w ciągu siedmiu dni na wyczyszczenie[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że takie wydanie może być nadzorowane i zgadza się na wszystkie warunki wydania określone przez Właściciela klucza, w tym ograniczenia, jeśli uzna to za konieczne.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że natychmiast zabezpieczy urządzenie po wszystkich czyszczeniach.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Obie strony potwierdzają, że zwolnienie z urządzenia może być dozwolone w przypadku problemów medycznych lub skrajnych dyskomfortu. Jednak podczas takiego uwalniania nie są dozwolone żadne orgazmy, a użytkownik wyraża zgodę, gdy stan zdrowia zostanie naprawiony, natychmiastowy powrót urządzenia rozpocznie się niezwłocznie.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Klucze[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Brelok zachowa wszystkie klucze do tego urządzenia.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Brelok będzie zawsze nosił jeden klucz przy sobie.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik nie będzie próbował w żaden sposób uwolnić się od urządzenia ani go zniszczyć.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Posiadacz klucza udostępni Użytkownikowi jeden klucz awaryjny do użytku w nagłych wypadkach medycznych, wizytach u lekarza oraz w każdej innej sytuacji, w której Użytkownik może być narażony na nadmierne uszkodzenie ciała.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że w takiej sytuacji natychmiast powiadomi Posiadacza klucza i że orgazm nie jest dozwolony. W przypadku próby i / lub przeprowadzenia próby samospuszczenia zostanie nałożona kara określona w umowie.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że po usunięciu stanu zdrowia użytkownik natychmiast ponownie zabezpieczy urządzenie i powiadomi Posiadacza klucza o tym działaniu.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Uwolnienie seksualne / orgazm[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Kluczowy użytkownik zgadza się, że Użytkownik będzie uprawniony do co najmniej [liczby] wydań w dowolnym [okresie] Użytkownik będzie spędzał nie mniej niż [liczba] godzin, ale nie więcej niż [liczba] godzin poza urządzeniem.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Kluczowy właściciel ma wyłączną swobodę decydowania o tym, w jaki sposób zostaną wydane. Kluczowy użytkownik zgadza się, że co najmniej [liczba] niestronicowanych okresów będzie obejmować orgazm dla Użytkownika.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Keyholder ma pewne potrzeby seksualne, które mogą wymagać zaspokojenia, a takie wydania dla Keyholder nie stanowią wydania dla Użytkownika.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik wyraża zgodę na zaspokojenie Keyholder w dowolny sposób, jaki Keyholder uzna za niezbędny do zaspokojenia seksualnego.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że uwolnieniom seksualnym może towarzyszyć powściągliwość zgodnie z ustaleniami Keyholder.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że Keyholder może zwolnić Użytkownika w celu wykorzystania seksualnego, ale orgazm nie jest dozwolony, dopóki Keyholder na to nie pozwoli.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się używać wszelkich pomocy seksualnych, takich jak (między innymi) paski, wibratory, wibratory i inne sztuczne pomoce, aby zadowolić Posiadacza klucza.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że Posiadacz klucza może korzystać z urządzeń wymienionych powyżej, oprócz innych ograniczeń dla Użytkownika. Zwolnienia[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]seksualne[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że Keyholder może zwolnić Użytkownika z dobrej natury i że takie zwolnienie z urządzenia nie stanowi podstawy do uwolnienia seksualnego.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich wskazówek od Keyholder podczas takich wydań.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się ponownie zabezpieczyć urządzenie na polecenie Keyholder.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Strój[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że Posiadacz kluczy może wymagać noszenia przez użytkownika określonej odzieży, w tym między innymi kobiecych ubrań, takich jak obcasy, wyroby pończosznicze i inne przedmioty. W takich przypadkach Użytkownik zgadza się przestrzegać dyrektyw określonych przez Posiadacza klucza.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik zgadza się, że Posiadacz klucza może określić, że Użytkownik usuwa całą odzież w obrębie [gospodarstwa domowego / sypialni].[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Kluczowy właściciel zgadza się, że nie będzie wymagał odzieży, która byłaby szkodliwa dla normalnego publicznego noszenia lub która w inny sposób wpływałaby na opinię publiczną, zakłócała obowiązki służbowe lub powodowałaby publiczne upokorzenie dla Użytkownika.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Posiadacz kluczy może ozdabiać się różnymi ubraniami, aby dokuczać i / lub dręczyć Użytkownika.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Ogólne zrozumienie[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Obie strony zgadzają się, że decyzje dotyczące życia codziennego, takie jak rozwój dziecka, finanse gospodarstwa domowego i inne decyzje poza sypialnią, nie będą miały wpływu na warunki niniejszej umowy, a podejmowane decyzje nie będą miały wpływu na warunki tej umowy.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Kluczowy użytkownik rozumie, że może swobodnie otrzymywać wszelkie formy satysfakcji seksualnej potrzebne Użytkownikowi w okresach odosobnienia.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik jest świadomy, że nagrody za orgazm włącznie są przyznawane za dobre zachowanie, w tym między innymi [rzeczy, którymi cieszy się Keyholder] [np .: rozpieszczanie, daty kolacji, prezenty, masaże] Nagrody zostaną przyznane według uznania Keyholder.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Obie strony zgadzają się, że modyfikacje niniejszej umowy mogą być potrzebne w okresie obowiązywania niniejszej umowy i że takich modyfikacji można dokonywać tak długo, jak długo obie strony wyrażą na to zgodę.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Kary i kary[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Obie strony zgadzają się, że odstępstwo od umowy spowoduje anulowanie umowy lub ukaranie w celu skorygowania błędnego zachowania.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Naruszenie umowy przez Posiadacza klucza będzie stanowiło rozwiązanie umowy.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Odstąpienie od umowy spowoduje natychmiastowe zwolnienie Użytkownika z urządzenia.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Naruszenie umowy przez Użytkownika zostanie rozwiązane według uznania Posiadacza klucza, jak opisano poniżej.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Nieautoryzowane usunięcie urządzenia spowoduje [liczba] dniowy okres blokady i odmowy dla Użytkownika. Absolutnie nie będą dozwolone dla użytkownika orgazmy w tym okresie kary.[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Nieautoryzowana masturbacja spowoduje [numer] dniowy okres blokady i odmowy dla Użytkownika. Ponownie, absolutnie żadne orgazmy nie będą dozwolone dla Użytkownika w tym okresie kary. Dodatkowa kara może zostać dodana zgodnie z ustaleniami Kluczowego[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]użytkownika Użytkownik zgadza się, że następujące kluczowe kary mogą zostać nałożone przez Kluczowego właściciela w celu skorygowania lub ukarania wykroczeń wynikających z umowy: [kary uzgodnione przez parę] [np .: klapsy, chłosta, prywatne upokorzenie, dalsze przedłużanie czystości okres][/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Twarde limity[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Użytkownik i Kluczowiec zgadzają się, że wszelkie zabawy seksualne prowadzone zgodnie z warunkami umowy nie obejmują:[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma][twarde granice user][/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma][twarde limity z Keyholder][/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma][Ex: kał, dzieci i pornografii dziecięcej, zwierzęta lub pornografia zwierzę][/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Keyholder Signature____________________________________Date_ _______________[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]użytkownika Signature_________________________________Date____ ____________[/font][/size][/color] [color=#111111][size=medium][font=Raleway, Arial, Tahoma]Po podpisaniu zamówienia użytkownik ma natychmiast zabezpieczyć nad kluczami do Keyholder wspomnianym urządzeniem a dłoń . Warunki niniejszej umowy rozpoczynają się w momencie przekazania kluczy.[/font][/size][/color] [/quote] Oo super umowa ! Troche do poprawki jezykowej ale w wolnej chwili moge sie tym zajac chyba ze ktos mnie uprzedzi :D jak juz sie poprawi umowe to niezwlocznie ja wydrukuje i dam swojej keyholderce ciekawe co ona na to powie  :huh: boje sie jedynie tego ze jakbym zlamal umowe to zaproponuje bardzo rygorystyczna kare po ktorej bede bardzo zalowac.. w kazdym razie chyba zaryzyjuje :D [/quote] Powiem wam że fajna rzecz ... A ta Twoja KH to powinna być wdzięczna i zadowolona ze tak dbasz o wasze wspólne relacje - prawidłowo omówione i okreslone.  A kara zawsze musi być za niedotrzymywanie słowa, zasad... Przeciesz dzieci zawsze się karci za złe uczynki a facet to duże dziecko...hahahhihihi
Maik napisał 1 rok temu
Wiadomo ze dbam ona tez "dba" zebym byl posluszny i pracowal na orgazm.. chociaz dzis wyslalem jej zaproszenie do miedzynarodowego dnia pasa cnoty i sie troche wkopalem bo postanowila trzymac do walentynek mnie w zamknieciu a i tak jestem juz 2tyg bez orgazmu.. chyba ide po rekord cos czuje ze po walentynkach to dopiero na urodziny zostane zaspokojony :/ ale coz czego sie nie zrobi dla mojej kh :)
Onagoo napisała 1 rok temu
[quote='Maik' pid='6152' dateline='1579028189'] Wiadomo ze dbam ona tez "dba" zebym byl posluszny i pracowal na orgazm.. chociaz dzis wyslalem jej zaproszenie do miedzynarodowego dnia pasa cnoty i sie troche wkopalem bo postanowila trzymac do walentynek mnie w zamknieciu a i tak jestem juz 2tyg bez orgazmu.. chyba ide po rekord cos czuje ze po walentynkach to dopiero na urodziny zostane zaspokojony :/ ale coz czego sie nie zrobi dla mojej kh :) [/quote] O jej... Ale wam narobiłam... A do walentynek miesiąc.. uhuhuhu ?
Już dziś zarejestruj konto i dołącz do największej społeczności chastity w Polsce.
Zarejestruj konto
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone
Zamkniety.pl © 2021